Spawanie pulsem w metodzie TIG oraz MIG MAG

Spawanie pulsem w metodzie TIG oraz MIG MAG

Spawanie pulsem, inaczej spawanie prądem pulsującym to spawanie, w którym na przemian stosowane jest wysokie i niskie natężenie prądu. Zmniejsza to ogólny dopływ ciepła i rozprysk, zapewniając jednocześnie większą odporność na brak wtopienia. Zaletą tego rozwiązania jest to, że można spawać zarówno metale o wysokiej przewodności cieplnej, jak i cieńsze metale bez ich spalania. Dodatkowo, dzięki temu rodzajowi spawania można uzyskać węższe i bardziej penetrujące spoiny na grubszych metalach.

Czym jest spawanie pulsacyjne i do czego jest wykorzystywane?

Tradycyjne procesy spawania łukowego opierają się na stałym natężeniu lub napięciu prądu w celu stabilnego utrzymania łuku i podgrzania metali. Natężenie prądu spawania mierzy się w amperach, a napięcie w woltach. Spawanie pulsacyjne różni się od tradycyjnych procesów tym, iż po włączeniu funkcji puls prąd ulega ciągłym zmianom od niskiego do wysokiego. Oczywiście, nie jest to proces losowy, w jaki sposób dokładnie ten prąd się zmienia – w urządzeniach spawalniczych PATON mamy kilka funkcji, które znacznie pomogą nam w odpowiedniej konfiguracji pulsu, tak, aby dostosować go w zupełności do swoich potrzeb.

FREQUENCY OF PULSE (frekwencja pulsu) – jest to częstotliwość, z jaką natężenie prądu spawania przechodzi w ciągu sekundy od natężenia szczytowego do natężenia podstawowego. Zależy ona od tego, jak wysokie natężenie prądu ustawimy na spawarce. Na przykład, jeśli ustawimy ją na 50, to będzie ona pulsować od wysokiego do niskiego natężenia pięćdziesiąt razy w ciągu sekundy. Jeśli ustawisz wartość 1, wtedy będzie ona pulsować tylko raz na sekundę.

DUTY CYCLE OF PULSE (współczynnik wypełnienia) – jest to procent impulsu prądu. Określa się go w stosunku do okresu trwania wszystkich poszczególnych impulsów.

Spawanie pulsem w metodzie TIG

Spawanie TIG jest najczęściej stosowane do spawania cienkich odcinków stali nierdzewnej, metali nieżelaznych, takich jak aluminium, magnez i stopy miedzi. Jest ono znacznie wolniejszym procesem niż większość innych technik spawania. Jest także dużo bardziej złożonym i trudniejszym do opanowania spawaniem, ponieważ wymaga dużej kontroli i zręczności spawacza. Spawacz w metodzie TIG musi utrzymywać odpowiednią, krótką długość łuku, przez co w proces ten wymaga dużej ostrożności, aby zapobiegać kontaktowi elektrody z obrabianym materiałem.

Prąd pulsacyjny zmienia się na przemian z poziomu niskiego na poziom szczytowy. W czasie trwania prądu szczytowego następuje podgrzewanie i stapianie, a także schłodzenie jeziorka spawalniczego. Podczas pulsów następuje krzepnięcie, ponieważ ciepło jest rozpraszane w spawanym miejscu w okresie niskiego poziomu prądu. Pulsowanie prądu prowadzi do przerywanego topienia wzdłuż spoiny, dając serię dyskretnych miejsc topienia, które nakładają się na siebie w poszczególnych miejscach. Funkcja FREQUENCY OF PULSE reguluje liczbę impulsów na sekundę oraz czas trwania szczytowego poziomu prądu, co prowadzi do kontroli dopływu ciepła, a tym samym poprawia profil spoiny.

W przypadku metody TIG, spawanie pulsem może odbywać się poprzez kontrolowanie natężenia prądu za pomocą przycisku nożnego.

Spawanie z pulsem w metodzie MIG/MAG

Spawanie prądem pulsacyjnym MIG/MAG jest odmianą konwencjonalnego procesu spawania MIG/MAG, w którym prąd jest podawany pulsacyjnie. Pulsowanie zostało pierwotnie wprowadzone w celu kontroli przenoszenia metalu przy niskich oraz średnich poziomach mocy poprzez nakładanie krótkotrwałych impulsów prądu o wysokim natężeniu. Cykl pulsacyjny polega na zastosowaniu powtarzającego się impulsu prądu przy stałym prądzie znamionowym.

Istnieje kilka zalet spawania pulsacyjnego w spawaniu migomatem. Należą do nich między innymi: oszczędność drutu i gazu, zmniejszenie ilości rozprysków i dymu, zmniejszenie ilości ciepła, poprawa wydajności oraz lepsza jakość spoiny. Prawdopodobnie największą zaletą spawania pulsacyjnego jest to, że zmniejsza ono ogólną ilość ciepła wytwarzanego podczas spawania. Poprawia to ogólną jakość i wygląd spoiny.

Kolejną ważną zaletą spawania pulsacyjnego jest zmniejszenie ilości rozprysków, co minimalizuje liczbę operacji wtórnych i przeróbek. Większość oszczędności uzyskanych dzięki spawaniu pulsacyjnemu wynika z redukcji rozprysków. Dodatkowo, skraca to czas potrzebny na czyszczenie po zakończeniu spawania.

Nowoczesne spawarki, takie jak migomaty PATON, pozwalają na stosowanie szerokiego zakresu amplitud impulsów, czasów trwania i kształtów fal przy częstotliwościach od kilku do nawet kilkuset herców. Amplituda i czas trwania pulsu są połączone w celu stopienia i oderwania pojedynczej kropli o tej samej/nieco mniejszej średnicy co drut elektrodowy. Dobór parametrów impulsu dla danej prędkości podawania drutu jest operacją złożoną, dlatego wymaga poświęcenia wiele uwagi na odpowiednie dostosowanie ustawień.

Zobacz inne ciekawe artykuły z naszego bloga spawalniczego:

– Spawanie ocynku – wszystkie najważniejsze informacje dotyczące spawania ocynku

– Spawanie mosiądzu – wszystkie najważniejsze informacje dotyczące spawania tego metalu

– Spawanie elektrodą – wszystkie najważniejsze informacje dotyczące spawania elektrodą MMA

– Spawanie aluminium – wszystkie najważniejsze informacje dotyczące spawania tego stopu

– Spawarki inwertorowe – Wszystko o spawarkach inwertorowych

Cykl pracy spawarki – wszystko o cyklu pracy spawarek inwertorowych

Agregaty prądotwórcze – wszystko o agregatach prądotwórczych do spawarek inwertorowych

Spawanie nierdzewki migomatem – wszystko o spawaniu kwasówki