Spawanie MMA elektrodą otuloną

Spawanie MMA elektrodą otuloną

Spawanie MMA (z angielskiego: manual metal arc welding) to metoda spawania łukowego przy użyciu topliwych elektrod metalowych pokrytych powłoką topnikową. Prąd elektryczny (stały lub zmienny, najczęściej jednak w przypadku tej metody wykorzystuje się stałe natężenie prądu) tworzy łuk między elektrodą a łączonym metalem. Podczas procesu zgrzewania powłoka pod wpływem wysokiej temperatury rozkłada się, wydzielając substancje gazowe i tworząc żużel, który pełni rolę gazu osłonowego.

Spawanie elektrodą otuloną jest wykorzystywane w dużej mierze do spawania stali. Proces polega na umieszczaniu ów elektrody w uchwycie elektrodowym i bezpośrednio stykaniu się z miejscem, które ma zostać zespawane. Generowane jest zwarcie, a łuk elektryczny zaczyna się w momencie podniesienia elektrody. Podczas procesu spawania elektroda, jak również jej powłoka, ulega upłynnieniu, a nad spawaną powierzchnią, jak zostało wcześniej napisane, tworzy się żużel.

Jak dokładnie działa spawanie MMA?

Spawanie łukowe elektrodą otuloną, nazywane również potocznie metodą MMA lub po prostu spawanie elektrodą otuloną polega na wytworzeniu łuku elektrycznego pomiędzy elektrodą otuloną a metalem wymagającym spawania, przy czym, aby powstał ów łuk elektryczny wykorzystuje się prąd elektryczny generowany przez źródło spawalnicze. Natężenie prądu musi być odpowiednio mocne, aby utrzymać łuk elektryczny.

Zarówno substancje gazowe, jak i żużel chronią tworzące się w procesie spawania MMA chronią jeziorko spawalnicze przed wpływem atmosfery. Żużel pokrywa również spoinę, zmniejszając szybkość jej chłodzenia. Należy pamiętać, iż do spawania elektrodami otulonymi, w przeciwieństwie do metod MIG i TIG nie potrzebujemy użycia gazu osłonowego. Wystarczy spawarka, elektroda otulona oraz uchwyt elektrody. Trzeba jednak zaznaczyć, iż wydajność spawania w metodzie MMA jest niższa niż w metodzie MIG MAG.

Jeśli chodzi o wytworzony łuk elektryczny, ten upłynnia rdzeń elektrody, generując krople stopionego metalu, które z kolei tworzą spoinę. Topnik elektrody również topi się i wytwarza gaz osłonowy, który tworzy warstwę żużla, chroniącą spoinę przed degradacją w atmosferze. Po każdym spawie warstwa żużla musi zostać usunięta. Odległość granicy żużla od jeziorka spawalniczego można regulować prądem spawania i kątem nachylenia uchwytu elektrody. Za pomocą elektrody otulonej można wykorzystywać spawania stali, spawanie stali nierdzewnej oraz stali niestopowych.

Łuk spawalniczy w metodzie spawania łukowego można prowadzić ręcznie lub mechanicznie wzdłuż linii, podczas gdy elektroda po prostu przewodzi prąd lub przewodząc prąd topi się w jeziorku spawalniczym, dostarczając metal wypełniający do złącza i osiągając określoną prędkość spawania. W przypadku ręcznego prowadzenia łuku, wiele zależy od wyczucia oraz umiejętności spawacza.

Istnieje kilka różnych parametrów i czynników, od których zależy powodzenie w procesie spawania elektrodą otuloną. Obejmują one następujące elementy:

 • Prawidłowe przygotowanie spawanego elementu elektrodą otuloną
 • Właściwie dobrana elektroda otulona
 • Właściwa prędkość spawania
 • Właściwy rozmiar elektrody
 • Właściwy kąt ustawienia elektrody
 • Właściwa długość łuku
 • Właściwy prąd spawania
 • Odpowiednie umiejętności spawacza
 • Odpowiednie oczyszczenie materiału przez rozpoczęciem spawania
 • Odpowiednia głębokość wtopienia
 • Odpowiednie użycie techniki spawania

W przeciwieństwie do metod spawania MIG/MAG oraz TIG, główną różnicą w przypadku stosowania ręcznego spawania łukowego elektrodą otuloną jest fakt, że elektroda podczas spawania ulega skracaniu. W metodach TIG i MIG/MAG długość używanego materiału pozostaje bez zmian, tak samo jak odległość między uchwytem spawalniczym a elementem spawanym jest zawsze taka sama.

W procesie spawania elektrodą otuloną, aby utrzymać stałą odległość elektrody od jeziorka spawalniczego, uchwyt elektrodowy musi być regularnie dosuwany do spawanego materiału.

Spawanie łukowe elektrodą otuloną – rodzaje elektrod

Jak zostało wcześniej napisane, proces spawania elektrodą otuloną, nazywany również metodą MMA, wymaga także doboru ów elektrody do spawanego materiału. Elektroda MMA jest zbudowana z metalowego rdzenia pokrytego sprasowaną otuliną. Otulina elektrody może być różna, zależnie od rodzaju. Rodzaje elektrod spawalniczych dzielimy na:

 • elektrody rutylowe
 • elektrody celulozowe
 • elektrody zasadowe
 • elektrody kwaśne

Oprócz samego rodzaju, liczy się także średnica elektrody. Jeżeli chodzi o spawanie elektrodami otulonymi, średnica jest zawsze dobierana zależnie od spawanego elementu, a także od tego, jakim prądem spawania dysponuje nasza spawarka, a także, czy będziemy wykonywać spawania prądem stałym czy też spawania prądem przemiennym. Elektrody rutylowe są najbardziej powszechnie w przypadku spawania elektrodą otuloną. Elektrody zasadowe pozwalają na uzyskanie doskonałych właściwości mechanicznych spoin. Więcej szczegółowych informacji o elektrodach spawalniczych możecie przeczytać Państwo w tym artykule.

Spawanie elektrodą otuloną – jaka spawarka?

Dawniej do spawania elektrodą otuloną, inaczej metodą MMA wykorzystywała się spawarki transformatorowe. Obecnie zostają one wypierane przez nowoczesne inwertery z uwagi na fakt, iż te drugie są znacznie tańsze, mniejsze, mają zdecydowanie więcej funkcji oraz wymagają mniejszego zasilania z sieci domowej. Nowoczesne spawarki inwertorowe PATON oferują doskonałą charakterystykę i wydajność, wystarczająco w zupełności do spawania grubych przekrojów, ponieważ cyfrowe zarządzanie ustawieniami spawania jest bardzo precyzyjne w każdej sytuacji. Proces spawania MMA zazwyczaj wymaga dużego nominalnego prądu spawania (od 50 do 200A) przy dość niskim napięciu (10-50 woltów). Chociaż elektrody spawalnicze używane do spawania inwertorowego MMA są przeznaczone do pracy przy różnych poziomach napięcia i mocy wyjściowej, przed użyciem zawsze warto zapoznać się z instrukcjami producenta.

Spawarka inwertorowa musi mieć zawsze wystarczającą moc do stopienia materiału spawanego oraz elektrody o wystarczającej pojemności, aby utrzymać napięcie łuku.

Zalety stosowania spawarek MMA PATON obejmują:

 • Dużą wydajność
 • Lekkość i mobilność
 • Bardzo duża kultura pracy
 • Wysoki poziom kontroli ustawień urządzenia