Powered by Smartsupp

O ZAŁOŻYCIELACH

Paton Eugene Oskarovich

Wybitny ukraiński naukowiec w dziedzinie procesów spawania i budowy mostów, akademik Akademii Nauk ZSRR (1929). Zasłużony naukowiec ZSRR (1940). Założyciel i pierwszy kierownik Instytutu Spawalnictwa Elektrycznego Akademii Nauk Ukrainy. Є.О. Paton urodził się 5 marca 1870 r. w Nicei we Francji, prawie całe swoje dojrzałe życie poświęcił tworzeniu i rozwojowi spawalnictwa, ma ponad 93 prace w dziedzinie spawalnictwa, wniósł fundamentalny wkład w rozwój Ukrainy jako państwa przemysłowego.

W latach 1941-1943 “ojciec” spawalnictwa prowadził badania nad technologią spawania stali specjalnych, fizycznymi podstawami palenia się łuku pod topnikiem, spawalnością metali, tworzył nową klasę konstrukcji spawanych, zarządzał tworzeniem spawanych rur, statków, maszyn o różnym przeznaczeniu. Jest autorem i kierownikiem projektu ponad 100 spawanych mostów. Wśród nich jest jeden z największych na świecie – spawany most przez Dniepr w Kijowie.

SPAWANIE TO
PRZYSZŁOŚĆ

Oscar Petrovich Paton, 1900

...Chcę, żebyś był poważną osobą, żebyś był potrzebny komuś innemu niż sobie i swoim rodzicom.

О.P. Paton

... Wiem, że to daje największą radość. To umiejętność wyznaczenia sobie małego, ale niezależnego celu i wytrwałe dążenie do jego osiągnięcia. Wiedzieć, co chce się osiągnąć w życiu, to wielkie szczęście. Mój wybór został dokonany zdecydowanie: Będę budować mosty.

E.О. Paton

High school student Eugene Paton, Breslau 1886

ODZIEDZICZYŁEM PO OJCU:

EDUKACJA

W 1890 r. E.O. Paton wstąpił na Saksońską Królewską Politechnikę w Dreźnie, w Niemczech

1894. Rozpocząłem pracę na wydziale Instytutu Politechnicznego w Dreźnie i szybko przyzwyczaiłem się do nowej pozycji w instytucie. Udział w projektowaniu dużego dworca kolejowego (w Dreźnie) otworzył nieocenioną możliwość już od pierwszych samodzielnych kroków sprawdzenia w praktyce, życiu, utrwalenia wiedzy zdobytej w ławie studenckiej. W największym zakładzie budowy mostów w Gutehofnungschütte w Stekradesne w styczniu 1895 r. powierzono mi projekt roboczy mostu drogowego i inne prace projektowe przy mostach.

E.О. Paton

The main building of the former Saxon Royal University of Technology in Dresden. Early twentieth century.

W 1895 r. wstąpił do Instytutu Inżynierów Kolejowych w Petersburgu

Institute of Railway Engineers. St. Petersburg, 1895

Żegnajcie, Niemcy, nie macie nic, co mogłoby mnie zatrzymać, moje miejsce jest w Rosji. W sierpniu 1895 r. pojechałem do Petersburga, aby ponownie zostać studentem na rok ... W ciągu ośmiu miesięcy musiałem przygotować się do egzaminów z 12 przedmiotów i ukończyć 5 dużych projektów dyplomowych. W ciągu jednego roku praca została wykonana, co normalnie zajmuje dwa lub trzy lata. Zacząłem od projektu mostu - najbardziej odpowiedzialnego ze wszystkich projektów dyplomowych, zwłaszcza że projektowałem już mosty w Niemczech.

Є.О. Paton

W 1906 r. został dziekanem wydziału inżynierii KPI

Kijowski Instytut Politechniczny zaoferował mi nowo utworzony Wydział Mostów...

Wykłady, projektowanie mostów, opracowywanie podręczników ... Lata mijały mi w tym ...

Stworzenie kijowskiej kładki dla pieszych na końcu alei Petrivskiej, mostu dobrze znanego wszystkim kijowianom, przyniosło mi wiele twórczej radości. Kontynuacja alei Petrivskiej była utrudniona przez resztę zbocza na górzystym brzegu Dniepru, który jeszcze się nie osunął. Początkowo wysunięto projekt ominięcia tego terenu tunelem. Ta decyzja wydawała mi się nieciekawa, nudna. Ten piękny zakątek Kijowa mógłby być ozdobiony lekkim, pięknym mostem. Wyglądałby niezwykle atrakcyjnie na tle bezkresnego Dniepru i pięknych kijowskich parków. Zaproponowałem wykonanie głębokiego wykopu na skarpie i przykrycie go lekką kładką z ażurowymi kratownicami w kształcie sierpa. Ta opinia spodobała się i została przyjęta.

Є.О. Paton

Є.О. Paton – Dean of the Engineering Department of KPI, 1906

The park bridge in Kyiv was built in 1912 according to the project of E.O. Paton

Spawanie elektryczne

Od końca lat dwudziestych rozpoczął się nowy okres działalności E.O. Patona - praca w dziedzinie technologii spawania, produkcji spawalniczej. W 1929 r. zorganizował laboratorium spawania elektrycznego w systemie VUAN na Wydziale Konstrukcji Inżynierskich i promował wprowadzenie spawania elektrycznego do produkcji przemysłowej.

2 lutego 1933 r. Prezydium Ukraińskiej Akademii Nauk podjęło decyzję o zorganizowaniu Instytutu Spawalnictwa Elektrycznego, a 1 stycznia 1934 r. Rada Komisarzy Ludowych ZSRR wydała uchwałę ustanawiającą pierwsze na świecie wyspecjalizowane centrum prac naukowych i inżynieryjnych w dziedzinie spawalnictwa. Eugene Oskarovich Paton był stałym dyrektorem Instytutu Spawalnictwa Elektrycznego do sierpnia 1953 roku.

Głównym kierunkiem działalności pracowników Instytutu w pierwszych latach jego istnienia było badanie wytrzymałości złączy spawanych oraz poszukiwanie racjonalnych form konstrukcji spawanych. Zagadnienia te były niezwykle istotne na początku rozwoju spawalnictwa. Badania złączy i konstrukcji spawanych prowadzone w Instytucie Spawalnictwa Elektrycznego E.O. Patona i jego pracowników pozwoliły na stworzenie naukowych podstaw projektowania, obliczania i wytwarzania konstrukcji spawanych.

Є.О. Paton with a group of researchers from the Department of Welding Technology, 1940

In 1939–1940, Już wtedy dostrzegałem ten ważny problem, widziałem i wierzyłem, że w przyszłości całkowicie zdeterminuje on całą treść naszej pracy naukowej. Jest to automatyczne spawanie łukiem krytym.
... W automatycznym spawaniu łukiem krytym zobaczyłem realizację wszystkich celów, które ja i moi pracownicy postawiliśmy sobie, rozpoczynając prace nad mechanizacją spawania. Wytrwale do nich dążyliśmy poprzez wszystkie poszukiwania, błędy i porażki. Celami tymi były: wysoka produktywność i jakość spawów, uwolnienie spawaczy od ciężkiej pracy fizycznej.

Szybkie spawanie łukiem krytym nie tylko zyskało powszechne uznanie, ale także stało się głównym procesem technologicznym w zakładach zbrojeniowych. Dziesiątki tysięcy pojazdów bojowych opuściło warsztaty ze szwami spawanymi pod topnikiem. Pod koniec wojny na kadłubach czołgów nie było już ręcznie wykonywanych szwów. Produkcja czołgów na front wzrosła kilkakrotnie. Pod koniec wojny ich liczba przekroczyła 55 000.

Є.О. Paton

Pod koniec 1941 r. w fabrykach kraju istniały tylko trzy zakłady spawalnicze, pod koniec 1942 r. było ich już 40, pod koniec 1943 r. - 80, w marcu 1944 r. - 99, w grudniu 1944 r. - 133! W tym czasie Instytut pracował w 52 zakładach.

«Tanks go to the front»

Universal welding machine TC17 for welding butt and corner joints

Є.О. Paton and developer of the welding tractor TS17 V.Ye. Paton is the son of Yevhen Oskarovych

Automatic welding heads of a design of EEZ of them. Є.О. Paton

9 czerwca 1947 r. Rada Ministrów ZSRR przyjęła uchwałę "O rozszerzeniu zastosowania automatycznego spawania łukiem krytym w przemyśle". Instytutowi powierzono naukowe i organizacyjne wsparcie wszystkich prac spawalniczych w kraju. W celu omówienia tej uchwały rządu w październiku 1947 r. w Kijowie odbyła się Ogólnounijna Konferencja Spawania Automatycznego, na której E.O. Paton przedstawił raport "Perspektywy dalszego rozwoju spawania automatycznego w ZSRR".

Nauka wchodzi do produkcji

W 1948 roku studiował w laboratorium samochodowym na Ukrainie.

W celu wprowadzenia nowych technologii i urządzeń w przemyśle spawalniczym oraz ustanowienia profesjonalnych szkoleń spawaczy E.O. Paton stworzył samochód laboratoryjny w Instytucie Spawania Elektrycznego. Dzięki temu innowacyjnemu pomysłowi specjaliści Instytutu byli w stanie szybko dostarczyć nową wiedzę do przedsiębiorstw w najbardziej odległych zakątkach kraju.

Laboratory car

M.S. Khrushchev and Ye.O. Paton: business discussion (late 1940)

Żegnajcie, Niemcy, nie macie nic, co mogłoby mnie zatrzymać, moje miejsce jest w Rosji. W sierpniu Na podstawie wniosków akademika E.O. Patona, opartych na danych naukowych i praktycznych, w przypadku zastosowania automatycznego spawania łukiem krytym w budowie mostów pozwoli zaoszczędzić metal średnio o 20% i pracę ponad 2 miliony roboczogodzin... Ponadto zmniejsza potrzebę walcowania, zwiększa odporność konstrukcji na korozję, uwalnia transport od niepotrzebnego transportu metalu.

Z notatki MS Chruszczowa do Komitetu Centralnego KPZR

W 1941 roku rozpoczęła się budowa pierwszego na świecie całkowicie spawanego mostu!

Є.О. Paton with his son Boris on the Dnieper cliffs

 

Automatic welding of a butt seam of a wall

5 listopada 1953 r. nastąpiło uroczyste otwarcie mostu nazwanego imieniem E.O. Patona

Running structures of the bridge during construction

Główna część spawania głównych belek została wykonana przez automatyczne i półautomatyczne maszyny opracowane w WSE. Proces technologiczny montażu i spawania głównych belek został wykonany metodą przepływową; 97% wszystkich szwów zostało zespawanych za pomocą automatów i półautomatów.

12 sierpnia 1953 roku życie EO Patona dobiegło końca. Prawie całe życie, aż do śmierci w wieku 83 lat, pracował na Ukrainie i bardzo ją kochał.

Z nadzieją patrzę na naszą utalentowaną młodzież. Większość jego towarzyszy nadal ma stosunkowo krótkie doświadczenie w działalności naukowej, ale nauczyli się pracować zbiorowo, polubownie, spójnie, nie doświadczać i krytycznie oceniać swoje sukcesy, utrzymywać ścisły związek z życiem i produkcją. To pozwala mi mieć nadzieję, że stworzony przez nas електро Instytut Spawalnictwa Elektrycznego będzie nadal radził sobie ze swoimi wielkimi zadaniami....

E.О. Paton

PRACA PRZEZ CAŁE ŻYCIE

Boris Paton
(1918-2020)

Paton Boris

Ukraiński naukowiec w dziedzinie procesów spawalniczych, metalurgii i technologii metali, doktor nauk technicznych (1952); prezes Narodowej Akademii Nauk Ukrainy (1962-2020), dwukrotny Bohater Pracy Socjalistycznej, pierwszy uhonorowany nagrodą Bohatera Ukrainy.

Dyrektor Instytutu Spawalnictwa Elektrycznego im. Eugeniusza Patona Narodowej Akademii Nauk Ukrainy (od 1953 r.); dyrektor generalny Interdyscyplinarnego Kompleksu Naukowo-Technicznego “Instytut Spawalnictwa Elektrycznego im. Eugeniusza Patona” (od 1986 r.); prezes Międzynarodowego Stowarzyszenia Akademii Nauk (od 1993 r.); członek Rady Nauki i Polityki Naukowo-Technicznej przy Prezydencie Ukrainy (od marca 1996 r.); Przewodniczący Komisji ds. Nagrody Państwowej Ukrainy w dziedzinie nauki i technologii (od grudnia 1996 r.); członek Państwowej Komisji ds. Reformy, Rozwoju Sił Zbrojnych Ukrainy, innych formacji wojskowych, uzbrojenia i sprzętu wojskowego (od marca 2003 r.); pierwszy wiceprzewodniczący Narodowej Rady Zrównoważonego Rozwoju Ukrainy (od maja 2003 r.).

Znajduję przyjemność w uczeniu innych pracy, w szkoleniu całego pokolenia młodych naukowców-spawaczy. To naprawdę dobra zmiana, a oni z powodzeniem posuwają naszą wspólną sprawę do przodu. Wśród nich są moi synowie.

E.О. Paton

Academician EO Paton with his sons Vladimir and Boris in the design department of the institute

Biografia

W 1941 r. B.E. Paton ukończył Kijowski Instytut Politechniczny z dyplomem inżyniera elektryka.

Borys musiał obronić dyplom pierwszego dnia wojny. Biorąc pod uwagę sytuację, absolwenci mogli bronić wszyscy naraz. W drodze do Instytutu Politechnicznego, w pobliżu obecnego Placu Zwycięstwa, Borys został zaatakowany przez niemieckie samoloty.

"Byliśmy młodzi i lekkomyślni: Nie mogłem znaleźć nic lepszego niż ukryć się przed bombami w wejściu do najbliższego domu. Jakby padał deszcz. Na szczęście dla mnie bomba nie trafiła w ten dom. W tych okolicznościach ukończyłem instytut i dostałem się na kierunek w Leningradzie, z ramienia Żdanowa sudnobudiwnyj zakład - gdzie odbywałem praktykę przeddyplomową, znane przedsiębiorstwo, również lubił mnie Leninhrad. "

B.E. Paton

Ale wojna zmieniła jego przeznaczenie: został przekierowany do Gorkiego, do zakładu Krasnoje Sormowo, gdzie pracował do lutego 1942 roku. W tym czasie, na prośbę ojca, został przeniesiony do Instytutu Spawalnictwa Elektrycznego, który został ewakuowany z Kijowa i miał siedzibę w Niżnym Tagilu. Mieszkali tam, gdzie pracowali: na terenie fabryki czołgów. Prace badawcze prowadzono bezpośrednio w warsztatach. W bezprecedensowo krótkim czasie doprowadziło to do wyjątkowych rezultatów. Opracowano sposoby, metody, techniki i technologie, które zapewniały wysokie prędkości i doskonałą jakość spawania. O złożoności i pionierskim charakterze tych badań przekonująco świadczy fakt, że hitlerowskim Niemcom nigdy nie udało się zastosować automatycznego spawania pancerzy czołgów, a w Stanach Zjednoczonych pojawiło się ono dopiero w 1944 roku. Z dnia na dzień, z miesiąca na miesiąc, “szew Patona” niezawodnie łączył “legendarny T-34” i inne pojazdy bojowe w monolityczną całość. Był rzeczywiście silniejszy niż sam pancerz i nawet pod bezpośrednim ostrzałem nadal utrzymywał płyty pancerza okaleczone przez ogień. Był to naukowy wyczyn instytutu i jego liderów.

Academician EA Paton with his sons Vladimir and Boris in the design department of the institute, 1950

W 1952 roku Borys Jewhenowycz stanął na czele Instytutu Spawalnictwa Elektrycznego

Na początku było to trudne. W końcu w tamtym czasie jego wiedza, doświadczenie i autorytet były niższe niż jego ojca. Co innego być zastępcą ojca, a co innego samemu prowadzić instytut. Ale jest takie powiedzenie: "Nie święci garnki lepią.".

B.E. Paton

W wieku 35 lat Borys Jewhenowycz Paton został dyrektorem Instytutu Spawalnictwa Elektrycznego i pozostał na tym stanowisku do 2021 roku.

W 1969 r. firma B.Ye. po raz pierwszy na świecie przetestowała technologie spawania na statku kosmicznym Sojuz 6

Praktyczne wdrożenie wielu pomysłów w dziedzinie astronautyki jest niemożliwe bez powszechnego zastosowania spawania metali bezpośrednio w przestrzeni kosmicznej jako jednego z najbardziej obiecujących i uniwersalnych procesów technologicznych łączenia materiałów.

E.О. Paton

In the laboratory of space technologies of the EO Paton Institute of Electric Welding. From left to right: BE Paton, VV Stesin, YI Drabovich, OA Zagrebelny. 1967

S.E. Savitska conducts experiments on cutting, welding, soldering and coating in open space outside the station “Salyut-7”. 1984

Paton podjął się opracowania urządzenia umożliwiającego spawanie w przestrzeni kosmicznej w warunkach nieważkości i próżni w latach 60. ubiegłego wieku. Badacz stanął przed szeregiem zadań i trudności, które musiał pokonać. W szczególności warunki panujące w przestrzeni kosmicznej znacznie różnią się od tych na Ziemi, więc podczas spawania trzeba pokonać głęboką próżnię, nieważkość, różnicę temperatur, promieniowanie, pola elektryczne i magnetyczne Ziemi i innych planet.


Po szeroko zakrojonych badaniach i eksperymentach Paton doszedł do wniosku, że najbardziej obiecujące do zastosowania w kosmosie są spawanie wiązką elektronów, niskociśnieniowe spawanie łukiem kompresyjnym i topienie, a także spawanie doczołowe.


Vulcan jako pierwszy znalazł się na orbicie okołoziemskiej. Z jego pomocą po raz pierwszy przeprowadzono proces spawania na statku kosmicznym. Działał on w oparciu o automatyczne procesy spawania wiązką elektronów, sprężonym łukiem niskociśnieniowym i przetopami.


W przestrzeni kosmicznej pierwsze spawanie miało miejsce w 1984 roku, kiedy wykorzystano “Universal Hand Tool” Patona. To z jego pomocą astronauci byli w stanie nie tylko ciąć metal w próżni, ale także spawać go różnymi rodzajami szwów.

W 1975 r. B.E. Paton otrzymał propozycję kierowania Akademią Nauk ZSRR

W przeddzień 1 maja 1975 r. zadzwonił do mnie Wołodymyr Wasylowycz Szczerbycki i powiedział: "Susłow wezwał mnie, abym mianował cię prezesem Akademii Związkowej". Mówię: "Nie, Władimirze Wasiljewiczu, nie pójdę tam". "Jak możesz nie iść! Ale to jest Moskwa, Komitet Centralny KPZR. Zwłaszcza, że Breżniew też tego chce". "Odpowiedziałem, że nie aspiruję do Moskwy. Tutaj mam instytut, Ukraińską Akademię Nauk...

B.E. Paton

Boris Paton był przeciwny budowie trzeciego i czwartego reaktora elektrowni jądrowej w Czarnobylu ze względu na jego bliskość do Kijowa. Jednak po wypadku Akademia Nauk przyłączyła się do jej likwidacji.

"To niedopuszczalne miejsce na budowę elektrowni jądrowej". Wniosek ten wraz z odpowiednią argumentacją (bliskość elektrowni do Kijowa, rzek Prypeć i Dniepr, z których wody korzysta 70% ludności Ukrainy itp.) został podpisany przez BE Patona i wysłany do przywódców Ukrainy. Jest absolutnie jasne, że ten akt BE Patona jest aktem człowieka o wielkiej osobistej odwadze i wysokich zasadach obywatelskich.

Academician V.G. Baryakhtar

Dzień pracy prezesa Akademii w maju i przez całe lato zaczynał się wcześnie rano i kończył późno w nocy. Określenie naukowo uzasadnionych priorytetowych środków i zaleceń w celu wyeliminowania skutków wybuchu reaktora wymagało zapoznania się z sytuacją bezpośrednio na miejscu wypadku, ścisłych powiązań z Komisją Rządową ZSRR, Komisją Miasta Kijowa, zaangażowania wielu instytutów Akademii, umiejętności wyboru najlepszego sposobu działania, koordynacji wielu uczestników pracy. Prezydent przejął główną część tych złożonych i odpowiedzialnych spraw. Pracując codziennie, w tym w soboty i niedziele, określał główne działania Akademii, odbywał końcowe posiedzenia komisji operacyjnej Prezydium, podejmował ostateczne decyzje w sprawie środków zaproponowanych przez komisję i dążył do ich realizacji.

B.М. Malinowski

W listopadzie 1998 roku Borys Paton jako pierwszy otrzymał tytuł Bohatera Ukrainy

Nie zrobił kariery. On pracuje. Taki jest naturalny stan jego duszy. Trudno określić główny motyw: "ciekawość naukowca", "potrzeba aktywności" czy "korzyść dla społeczeństwa". Prawdopodobnie wszystkie trzy mają miejsce.

М.М. Amosov

Spotkanie akademika BE Patona z bojownikiem ATO - spawaczem OO Chalapchiyem. 2016

W takich facetach jak O.O. Chalapchiy jest nieodparta siła Ukrainy.

B.E. Paton

Pamiętaj: nie urodziliśmy się po to, by stać w miejscu. Nie pozwól, aby aktywne napięcie osłabło. Doceniaj każdy dzień i godzinę. Nawet starożytni myśliciele zdawali sobie sprawę, że to człowiek, ludzkie życie – jest miarą wszystkiego. Twoje własne życie nie jest wyjątkiem …

B.E. PAton

19 sierpnia 2020 roku w wieku 102 lat zmarł Borys Jewhenowycz Paton. Wybitna postać, cała epoka w nauce. I to nie tylko ukraińskiej, ale i światowej.

Powtarzam: młodość jest wszystkim. Nie będzie młodzieży, nie będzie szkół naukowych, a szkoły naukowe są tym, na czym opiera się nauka.

B.E. Paton

Wybierz pola, które mają być wyświetlane. Inne będą ukryte. Przeciągnij i upuść, aby zmienić kolejność.
 • Obraz
 • SKU
 • Ocena
 • Cena
 • Stan magazynowy
 • Dostępność
 • Dodaj do koszyka
 • Opis
 • Treść
 • Waga
 • Wymiary
 • Dodatkowe informacje
Kliknij na zewnątrz, aby ukryć pasek porównania
Porównaj
What are you looking for in Partdo?