CHOOSE YOUR LANGUAGE
follow us

Ogólne warunki gwarancji

Udzielamy gwarancji DOOR-to-DOOR na okres 36 lub 60 miesięcy (w zależności od produktu) zarówno na zakup konsumencki jak i związany z działalnością gospodarczą.  Okres  gwarancji rozpoczyna się od dnia sprzedaży urządzenia końcowemu użytkownikowi na podstawie dokumentu sprzedaży t.j. paragon lub faktura VAT.  

W przypadku gdy towar okaże się wadliwy, nie wygląda lub nie działa tak, jak przedstawiono w opisie klient ma prawo do nieodpłatnej naprawy, wymiany, udzielenia zniżki bądź zwrotu pieniędzy.

Gwarancja obejmuje wyłącznie uszkodzenia powstałe w trakcie trwania gwarancji, które powstały z przyczyn tkwiących w sprzedanym produkcie lub z niewłaściwą technologią wykonania.

W ciągu podstawowego okresu gwarancji serwis zobowiązuje się do wykonania następujących czynności na rzecz właściciela sprzętu marki PATON™:

 • Zdiagnozowanie oraz identyfikacja przyczyn usterek,
 • Zapewnienie koniecznych i oryginalnych elementów do napraw
 • Wykonanie prac oraz wymiana uszkodzonych elementów
 • Sprawdzenie sprzętu naprawionego,
 • Odesłanie naprawionego urządzenia.

Okres gwarancyjny jest przedłużany o okres obsługi urządzenia w serwisie.


Reklamowany produkt powinien być dostarczony do punktu sprzedaży. Działamy w systemie DOOR-to-DOOR, dlatego w razie jakichkolwiek problemów wysyłamy do Państwa kuriera – przez pierwszy rok gwarancji na nasz koszt, po 1 roku gwarancji koszt dostawy kuriera wynosi 40 zł.

Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest przedstawienie dokumentu potwierdzającego fakt dokonania zakupu wraz z datą sprzedaży (paragon lub faktura VAT).


Podstawowe zobowiązania gwarancyjne nie obejmują sprzętu:

 • Który posiada uszkodzenia mechaniczne, wpływającymi na funkcjonowanie urządzenia (np. deformacja obudowy lub części urządzenia wskutek upadku z wysokości, upadku ciężkiego przedmiotu na urządzenia, uszkodzenie elementów sterujących lub złączy);
 • Które zostały uszkodzone z powodu wpływu dużej wilgoci na elementy zasilania i elektroniki;
 • Które zostały uszkodzone z powodu nagromadzenia się w środku kurzu, przewodzącego prąd (pył węglowy, wiór metalowy itp.)
 • W przypadku samodzielnych prób naprawy jego węzłów i/lub wymiany części elektronicznych;
 • Uszkodzeń będących skutkiem montażu niewłaściwych części lub osprzętu, stosowania niewłaściwych środków konserwujących.

Zależnie od warunków eksploatacyjnych, zalecane jest jeden raz na pół roku dokonywać czyszczenia elementów wewnętrznych i zespołów sprężonym powietrzem, celem uniknięcia usterek. Uprzednio należy zdjąć z urządzenia osłonę. Czyścić urządzenie należy ostrożnie, trzymając wąż sprężarki na wystarczającej odległości, celem uniknięcia uszkodzenia łączy komponentów elektrycznych i zespołów mechanicznych.

Zobowiązania gwarancyjne nie mają zastosowania do wymiany elementów urządzenia spawalniczego, które podlegają eksploatacji, czyli narażone są na kontakt fizyczny. Roszczenia dotyczące poniższych elementów przyjmuje się w terminie nie później niż dwa tygodnie od daty sprzedaży:

 • przycisk wyłączenia i włączenia,
 • pokrętła regulacyjne parametrów spawania,
 • gniazda podłączenia kabli i rękawów,
 • gniazda sterowania,
 • kabel sieciowy i wtyczka kabla sieciowego,
 • uchwyt transportowy, pas na ramię, walizka, pudło,
 • uchwyt elektrody, łącznik masy, palnik, kable i rękawy spawalnicze.


Gwarancja obowiązuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz Unii Europejskiej.

PATON Europe ponosi koszty dostawy spawarki do serwisu i wysyłki zwrotnej tylko do jednego roku od czasu zakupu. Jeśli od zakupu minęło więcej niż 12 miesięcy, klient ponosi koszt dostawy w wysokości 40 zł (jest to całościowy koszt za wysyłkę w dwie strony, płatny kurierowi przy odbiorze naprawionej spawarki).

Kable spawalnicze do prac naprawczych nie są potrzebne, więc prosimy ich nie wysyłać.