Ogólne warunki gwarancji Paton - 24, 36 i 60 miesięcy
CHOOSE YOUR LANGUAGE
follow us

Ogólne warunki gwarancji

Udzielamy gwarancji na okres 36 lub 60 miesięcy (w zależności od produktu) zarówno na zakup konsumencki jak i związany z działalnością gospodarczą.  Okres  gwarancji rozpoczyna się od dnia sprzedaży urządzenia końcowemu użytkownikowi na podstawie dokumentu sprzedaży t.j. paragon lub faktura VAT.  

W przypadku gdy towar okaże się wadliwy, nie wygląda lub nie działa tak, jak przedstawiono w opisie klient ma prawo do nieodpłatnej naprawy, wymiany, udzielenia zniżki bądź zwrotu pieniędzy.

Gwarancja obejmuje wyłącznie uszkodzenia powstałe w trakcie trwania gwarancji, które powstały z przyczyn tkwiących w sprzedanym produkcie lub z niewłaściwą technologią wykonania.

W ciągu podstawowego okresu gwarancji serwis zobowiązuje się do wykonania następujących czynności na rzecz właściciela sprzętu marki PATON™:

 • Zdiagnozowanie oraz identyfikacja przyczyn usterek,
 • Zapewnienie koniecznych do napraw zespołów i elementów,
 • Wykonanie prac oraz wymiana uszkodzonych elementów i zespołów,
 • Sprawdzenie sprzętu naprawionego,
 • Odesłanie naprawionego urządzenia.

Okres gwarancyjny jest przedłużany o okres obsługi urządzenia w serwisie.


Reklamowany produkt powinien być dostarczony do punktu sprzedaży. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest:

 • Przedstawienie dokumentu potwierdzającego fakt dokonania zakupu wraz z datą sprzedaży (paragon, faktura VAT),
 • Przedstawienie prawidłowo wypełnionej Karty Gwarancyjnej i przesłanie na adres serwis@paton.com.pl,
 • Dostarczenie w pełni skompletowanych dokumentów zgodnie z informacją zawartą w instrukcji obsługi.  


Podstawowe zobowiązania gwarancyjne nie obejmują sprzętu:

 • Który posiada uszkodzenia mechaniczne, wpływającymi na funkcjonowanie urządzenia (np. deformacja obudowy lub części urządzenia wskutek upadku z wysokości, upadku ciężkiego przedmiotu na urządzenia, uszkodzenie elementów sterujących lub złączy);
 • Który posiada ślady korozji, która spowodowały usterkę;
 • Które zostały uszkodzone z powodu wpływu dużej wilgoci na elementy zasilania i elektroniki;
 • Które zostały uszkodzone z powodu nagromadzenia się w środku kurzu, przewodzącego prąd (pył węglowy, wiór metalowy itp.)
 • W przypadku samodzielnych prób naprawy jego węzłów i/lub wymiany części elektronicznych;
 • Uszkodzeń będących skutkiem montażu niewłaściwych części lub osprzętu, stosowania niewłaściwych środków konserwujących.

Zależnie od warunków eksploatacyjnych, zalecane jest jeden raz na pół roku dokonywać czyszczenia elementów wewnętrznych i zespołów sprężonym powietrzem, celem uniknięcia usterek. Uprzednio należy zdjąć z urządzenia osłonę. Czyścić urządzenie należy ostrożnie, trzymając wąż sprężarki na wystarczającej odległości, celem uniknięcia uszkodzenia łączy komponentów elektrycznych i zespołów mechanicznych.

Podstawowe zobowiązania gwarancyjne nie mają zastosowania 
do wymiany elementów urządzenia spawalniczego które podlegają eksploatacji, narażone są na kontakt fizyczny. Roszczenia dotyczące poniższych elementów przyjmuję się w terminie nie później niż dwa tygodnie od daty sprzedaży:

 • przycisk wyłączenia i włączenia,
 • pokrętła regulacyjne parametrów spawania,
 • gniazda podłączenia kabli i rękawów,
 • gniazda sterowania,
 • kabel sieciowy i wtyczka kabla sieciowego,
 • uchwyt transportowy, pas na ramię, walizka, pudło,
 • uchwyt elektrody, łącznik masy, palnik, kable i rękawy spawalnicze.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy naprawy gwarancyjnej, albo wyznaczyć jako datę początkową do obliczenia okresu gwarancji – miesiąc i rok produkcji urządzenia (określone są na podstawie numeru seryjnego):

 • W przypadku zagubienia karty gwarancyjnej przez właściciela,
 • W razie braku poprawnego wypełnienia lub braku wypełnienia karty gwarancyjnej przez sprzedawcę przy sprzedaży urządzenia

Inwertory spawalnicze na zasilanie 230V serii Standard i Pro – 5 lat podstawowej gwarancji. Obowiązkowym warunkiem jest wykonanie obsługi serwisowej w wymaganych terminach czasowych w autoryzowanym centrum serwisowym. Pierwotna obsługa techniczna powinna nastąpić po upływie 24 miesięcy od dnia sprzedaży – jest ona realizowana w całości na koszt naszej firmy w ramach gwarancji.


Gwarancja obowiązuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz Unii Europejskiej.

Kable spawalnicze do prac naprawczych nie są potrzebne, więc prosimy ich nie wysyłać.