Ogólne warunki gwarancji Paton - 24, 36 i 60 miesięcy
CHOOSE YOUR LANGUAGE
22 290 86 96
follow us

Ogólne warunki gwarancji

Udzielamy gwarancji na okres 36 lub 60 miesięcy (w zależności od produktu) zarówno na zakup konsumencki jak i związany z działalnością gospodarczą.  Okres  gwarancji rozpoczyna się od dnia sprzedaży urządzenia końcowemu użytkownikowi na podstawie dokumentu sprzedaży t.j. paragon lub faktura VAT.  

W przypadku gdy towar okaże się wadliwy, nie wygląda lub nie działa tak, jak przedstawiono w opisie klient ma prawo do nieodpłatnej naprawy, wymiany, udzielenia zniżki bądź zwrotu pieniędzy.

Gwarancja obejmuje wyłącznie uszkodzenia powstałe w trakcie trwania gwarancji, które powstały z przyczyn tkwiących w sprzedanym produkcie lub z niewłaściwą technologią wykonania.

W ciągu podstawowego okresu gwarancji serwis zobowiązuje się do wykonania następujących czynności na rzecz właściciela sprzętu marki PATON™:

 • Zdiagnozowanie oraz identyfikacja przyczyn usterek,
 • Zapewnienie koniecznych do napraw zespołów i elementów,
 • Wykonanie prac oraz wymiana uszkodzonych elementów i zespołów,
 • Sprawdzenie sprzętu naprawionego,
 • Odesłanie naprawionego urządzenia.

Okres gwarancyjny jest przedłużany o okres obsługi urządzenia w serwisie.


Reklamowany produkt powinien być dostarczony do punktu sprzedaży. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest:

 • Przedstawienie dokumentu potwierdzającego fakt dokonania zakupu wraz z datą sprzedaży (paragon, faktura VAT),
 • Przedstawienie prawidłowo wypełnionej Karty Gwarancyjnej i przesłanie na adres serwis@paton.com.pl,
 • Dostarczenie w pełni skompletowanych dokumentów zgodnie z informacją zawartą w instrukcji obsługi.  


Podstawowe zobowiązania gwarancyjne nie obejmują sprzętu:

 • Który posiada uszkodzenia mechaniczne, wpływającymi na funkcjonowanie urządzenia (np. deformacja obudowy lub części urządzenia wskutek upadku z wysokości, upadku ciężkiego przedmiotu na urządzenia, uszkodzenie elementów sterujących lub złączy);
 • Który posiada ślady korozji, która spowodowały usterkę;
 • Które zostały uszkodzone z powodu wpływu dużej wilgoci na elementy zasilania i elektroniki;
 • Które zostały uszkodzone z powodu nagromadzenia się w środku kurzu, przewodzącego prąd (pył węglowy, wiór metalowy itp.)
 • W przypadku samodzielnych prób naprawy jego węzłów i/lub wymiany części elektronicznych;
 • Uszkodzeń będących skutkiem montażu niewłaściwych części lub osprzętu, stosowania niewłaściwych środków konserwujących.

Zależnie od warunków eksploatacyjnych, zalecane jest jeden raz na pół roku dokonywać czyszczenia elementów wewnętrznych i zespołów sprężonym powietrzem, celem uniknięcia usterek. Uprzednio należy zdjąć z urządzenia osłonę. Czyścić urządzenie należy ostrożnie, trzymając wąż sprężarki na wystarczającej odległości, celem uniknięcia uszkodzenia łączy komponentów elektrycznych i zespołów mechanicznych.

Podstawowe zobowiązania gwarancyjne nie mają zastosowania 
do wymiany elementów urządzenia spawalniczego które podlegają eksploatacji, narażone są na kontakt fizyczny. Roszczenia dotyczące poniższych elementów przyjmuję się w terminie nie później niż dwa tygodnie od daty sprzedaży:

 • przycisk wyłączenia i włączenia,
 • pokrętła regulacyjne parametrów spawania,
 • gniazda podłączenia kabli i rękawów,
 • gniazda sterowania,
 • kabel sieciowy i wtyczka kabla sieciowego,
 • uchwyt transportowy, pas na ramię, walizka, pudło,
 • uchwyt elektrody, łącznik masy, palnik, kable i rękawy spawalnicze.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy naprawy gwarancyjnej, albo wyznaczyć jako datę początkową do obliczenia okresu gwarancji – miesiąc i rok produkcji urządzenia (określone są na podstawie numeru seryjnego):

 • W przypadku zagubienia karty gwarancyjnej przez właściciela,
 • W razie braku poprawnego wypełnienia lub braku wypełnienia karty gwarancyjnej przez sprzedawcę przy sprzedaży urządzenia

Inwertory spawalnicze serii Standard i Pro – 5 lat podstawowej gwarancji. Obowiązkowym warunkiem jest wykonanie obsługi serwisowej w wymaganych terminach czasowych w autoryzowanym centrum serwisowym. Pierwotna obsługa techniczna powinna nastąpić po upływie 24 miesięcy od dnia sprzedaży.


Gwarancja obowiązuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz Unii Europejskiej.

Kable spawalnicze do prac naprawczych nie są potrzebne, więc prosimy ich nie wysyłać.

Call Now Button