Reklamacje - Paton.pl
CHOOSE YOUR LANGUAGE
22 290 86 96
follow us

Reklamacje

Jeśli po dokonaniu zakupu okaże się, że otrzymany towar jest uszkodzony, nie działa prawidłowo lub jest niezgodny z zawartą umową, masz prawo złożyć reklamację. Wadliwy towar powinien zostać odesłany do nas, aby umożliwić nam zbadanie zasadności reklamacji. W razie wątpliwości skontaktuj się z nami w celu wyznaczenia kolejnych niezbędnych kroków.

Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy sprzedaży, Klient może kierować w następujących formach:

W przypadku dwóch pierwszych form, do wiadomości należy dołączyć wypełniony formularz reklamacyjny dostępny do pobrania na dole tej strony.

Na każdą reklamację zgodnie z ustawą obowiązuje 14 dniowy termin rozpatrzenia od otrzymania formularza zgłoszeniowego w prawidłowej postaci. Najczęściej jednak rozpatrujemy reklamację w ciągu 24h.

Call Now Button